Sunday, April 27, 2003

New Life Resolution:

In Kubori parlance-- "Tangina, gagawa din ako ng komiks ko."

No comments: